Telat

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää metsäkoneiden teloista

Telojen valinta

Teloja valittaessa tulee käyttää harkintaa, sillä jotkin toimivat toisia paremmin tietyssä maastossa. Vaikka Clark Tracks ei pysty antamaan tarkkoja suosituksia siksi, että työolosuhteet, kone- tai rengasrajoitukset ja maasto voivat vaihdella suuresti, tämä käyttöopas pyrkii auttamaan asiakkaita tekemään tietoon pohjaavan valinnan. Kun olet valmis valitsemaan telat, kysy Clark Tracks -myyjältäsi hinta- ja saatavuustiedot. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä toimistoomme:
0207 927 511 tai info@clarktracks.fi


Erityismaasto

Tietynlaiset telatyypit soveltuvat huonommin joihinkin maastoihin, ja telojen valinnassa tulee olla erityisen huolellinen. Clark Tracks ei pysty antamaan tarkkoja suosituksia siksi, että työolosuhteet, kone- tai rengasrajoitukset ja maasto voivat vaihdella suuresti, luoden ainutlaatuiset olosuhteet.

Yleisesti ottaen tiheät telat, joissa on leveät levyt, soveltuvat paremmin pehmeälle maaperälle, ja harvemmat telat, joissa on kapeammat levyt, soveltuvat paremmin kovemmalle maaperälle ja jyrkempiin rinteisiin sekä tarjoavat paremman kiipeämiskyvyn. Tulee kuitenkin huomioida, että tiheillä levyillä varustetut telat eivät sovellu käytettäväksi syvissä lumiolosuhteissa tai tietynlaisissa, tahmeaa mutaa käsittävissä olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että materiaali ei välttämättä pääse poistumaan telalevyjen välistä ja kerääntyy telan ja renkaan väliin, mikä voi äärimmäistapauksissa aiheuttaa ongelmia koneen vaihteistossa.

JOS OLET EPÄVARMA, OTA YHTEYTTÄ CLARK TRACKSIN MYYNTIIN.

Laajan, monille rengastyypeille ja pintakuvioille tarkoitettujen telojen valmistajana, me tarjoamme suosituksia telojen/renkaiden soveltuvuudesta ja yhteensopivuudesta. Kuitenkin, johtuen telojen käytön monimuotoisuudesta, mm. renkaiden suunnittelu, täyttöpaineet, maastot, konerajoitukset ym., lopullinen päätös telan tarkoitukseen soveltuvuudesta jää käyttäjän tehtäväksi.

Jokaisessa telasetissä on tunniste, joka kertoo tarkan rengaskoon ja pintakuvion, jota varten tela on suunniteltu. On erittäin tärkeää, että jokaisen rengastyypin yhteydessä käytetään oikeaa telaa.

VAROITUS!

JOTKIN TELATYYPIT EIVÄT SOVELLU KÄYTTÖÖN SYVÄSSÄ LUMESSA JA TIETYNLAISISSA, TAHMEISSA MUTAOLOSUHTEISSA. LOPULLINEN VASTUU TELAN SOVELTUVUUDESTA TYÖOLOSUHTEISIIN ON KÄYTTÄJÄLLÄ.


Telan valinta

Erityistä huolta pitää käyttää valittaessa telaa äärimmäisiin työolosuhteisiin, esim. syvä lumi, erittäin pehmeä maaperä, jyrkät rinteet.

Pyydä neuvoa ottamalla yhteyttä meihin: info@clarktracks.fi 
Jotkin äärimmäiset maastot eivät välttämättä sovellu teloille. Lopullinen päätös telatyypin soveltuvuudesta tiettyyn käyttöön jää koneen omistajan/käyttäjän vastuulle.


Yleisiä sääntöjä, jotka sinun tulee tietää teloja valitessasi

Yleisesti ottaen tiheät telat, joissa on leveät levyt, soveltuvat paremmin pehmeälle maaperälle. Harvemmat telat, joissa on kapeammat levyt, soveltuvat paremmin kovemmalle maaperälle ja jyrkempiin rinteisiin sekä tarjoavat paremman kiipeämiskyvyn.

Tulee kuitenkin huomioida, että tiheillä levyillä varustetut telat eivät sovellu käytettäväksi syvissä lumiolosuhteissa tai tietynlaisissa, tahmeaa mutaa käsittävissä olosuhteissa. Tämä johtuu siitä, että materiaali ei välttämättä pääse poistumaan telalevyjen välistä ja kerääntyy telan ja renkaan väliin, mikä voi äärimmäistapauksissa aiheuttaa ongelmia koneen vaihteistossa.


Tunnisteet

Jokaisessa telasetissä on tunnisteet, jotka kertovat tarkan rengaskoon ja pintakuvion, jota varten tela on suunniteltu. Tunnisteissa on myös valmistuspäivämäärä ja sarjanumero. On erittäin tärkeää, että jokaisen rengastyypin yhteydessä käytetään oikeaa telaa.