Telojen asentaminen

Kaikki tarvitsemasi apu telojesi oikeaan asennukseen

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä


TELOJEN SISÄÄN AJAMINEN

Uudet telat löysenevät nopeasti ensimmäisten muutaman päivän käytön aikana ja ne täytyy kiristää.

Uudelleen kiristäminen käsittää pitkien telalenkkien korvaamista lyhyillä telalinkeillä ja yhden täyden telalevyn poistamista oikean kiristyksen ylläpitämiseksi.

Tämä tulee suorittaa käyttäen asennusohjeiden kuvauksen mukaisesti käyttäen Clark-telakiristystyökalua.

Tämä uusien telojen löystyminen ei johdu materiaalin venymisestä, vaan on yksinkertainen telalenkkijärjestelmän monien osien asettumisprosessi.

Ensimmäisen työviikon aikana voidaan odottaa, että teloja kiristetään usein, ja tarve pienenee telojen asettuessa.

Ensimmäisten kolmen tai neljän työviikon aikana voidaan myös odottaa, että yksi täysi telalevy täytyy poistaa. Toinen levy voidaan joutua poistamaan 3-6 kuukauden työn jälkeen.

Telalenkkijärjestelmän työajan aikana kokeman kuluman määrä riippuu maastojen kuluttavuudesta yhdessä telojen kuormituksen ja kiristyksen kanssa (ylikiristetyt telat kuluvat nopeammin).

Alustavan asettumisprosessin jälkeen kiristämistä vaaditaan harvemmin


TELOJEN KIRISTYS

Teloja tulee käyttää mahdollisimman löysällä kiristyksellä, kunhan:-

  1. Renkaat eivät liu'u ja pyöri telan sisällä
  2. Tela ei putoa renkailta
  3. Tela ei osu koneen runkoon tai mihinkään sen osaan.
  4. Tela ei aiheuta vahinkoa renkaille

Tarpeettoman tiukalla olevat telat kuluttavat akseleita ja vanteen keskiön laakereita sekä lisäävät renkaan ja kelan kulumista.

Oikealla tiukkuudella telat painuvat renkaiden välillä 40 - 70 mm.

TARKISTA RENGASPAINE SÄÄNNÖLLISESTI


VÄLI TELAN JA KONEEN VÄLILLÄ

Jotta telat eivät osu tai likaa koneen osia tai runkoa (mikä voi äärimmäistapauksissa aiheuttaa ongelmia vaihteiston kanssa), telan ja koneen välillä tulee olla vähintään 50 mm:n etäisyys. Telojen tulee olla aina oikein kiristettyjä.

Tämä väli tulee mitata niin, että:

  • Telaa painetaan renkailta konetta kohden.
  • Teli on enimmäiskallistuskulmassa - pahin mahdollinen tilanne.

Ilman tätä väliä olemassa on mahdollisuus, että tela/kone rikkoutuvat, kun telat kuluvat, löystyvät tai niitä käytetään tavallista suuremmilla vauhdeilla.

Huom:
Monissa kahdeksanpyöräisissä koneissa koneen etupuolella on vähemmän tilaa teloille kuin takana. Kun teloja asennetaan koneen etuosaan, varmista riittävä väli telan ja koneen rungon välillä:

  • Etäisyys ovista
  • Ilmanotto
  • Etuterät
  • Tikkaat ohjaamoon

Tämä tulee testata telin kaikilla kallistuskulmilla niin, että telat on työnnetty pyöriltä konetta kohden.
Kun telat asennetaan koneen takaosaan, telojen ja rungon väliin vaaditaan etäisyys.
. Kun runkoja asetetaan eri asentoihin, esim. eri pituisille puunrungoille, tämä voi muuttaa telan ja rungon välistä etäisyyttä, joka tulee myös tarkistaa.
Joissain koneissa on hydrauliset telinnostot, eivätkä välttämättä sovellu telojen kanssa käytettäväksi riittämättömien välien takia.
Asia tulee tarkistaa ennen telojen asentamista.