Ajaminen

Ajo-ohjeita, joiden avulla saat parhaan mahdollisen suorituksen Clarc Tracks -teloistasi.

Telojen käyttö

Telat parantavat koneen vakautta sekä tarjoavat lisää vetoa ja kantavuutta. Seuraavat kohdat tulee kuitenkin huomioida, jotta telojen käytöstä on mahdollista saada enimmäisetu:

  • Jokaista tehtävää varten tulee valita oikea tela huomioiden maasto, koneen koko ja tyyppi, renkaan, johon tela asennetaan, tyyppi ja koko, ajajan kokemus ja työkäytännöt
  • Telojen tulee olla oikein asennettu ja kiristetty
  • Telojen ei tule osua tai liata koneen runkoa
  • Renkaiden tulee olla täytetty oikeaan työpaineeseen - yleensä renkaan suurin sallittu paine 
  • Teloihin, joiden liu'unestohokit ovat kuluneet, tulee kiinnittää erityishuomiota. Nämä hokit estävät telojen sivuttaisen liukumisen erityisesti sivuttaisilla rinteillä ja ne tulee vaihtaa, kun ne ovat kuluneet.

Ajonopeudet 

Suurin ajonopeus teloilla ei saa koskaan ylittää 12 km/h. Tämä koskee myös tasaisia, sileitä pintoja tai metsäteitä. Nopeuksia tulee vähentää huomattavasti metsässä ja vielä lisää käytettäessä lastattua kuormakonetta ja toimittaessa äärimmäismaastossa.