Instruktion broddsvetsning

Livslängden för en brodd beror huvudsakligen på i vilken terräng maskinen arbetar samt typ av maskin. Broddarna kan snabbt slitas ner på en markberedare som kör dygnet runt men hålla i flera år på en skördare som arbetar i gynnsam terräng.

Broddsvetsning är en balansgång mellan tillräcklig penetration i materialet vid fogen och att INTE överhetta bandplattan. För bästa resultat rekommenderar vi starkt följande arbetsgång:

Förberedelser

 • Ta in bandet i en varm verkstad 24 timmar före svetsning.

 • Avlägsna smuts och rost där de nya broddarna ska svetsas. Säkerställ att bandet inte är fuktigt.

 • Förvärm de planerade svetsställena längs bandets ena sida till 150 C (1-10 i bilden nedan). När den sidan är svetsad, förvärm
  nästa långsida (11-19).

  Esab OK Autrod 12.50 Esab OK 48.00
Diameter, mm

1,0 mm tråd

1,2 mm tråd

3,2 mm elektrod

Bågspäning, V

22v - 25v 24v - 28v 23v

Svetsström, A

200A - 220A 260A - 300A 115A

 

Svetsprocess

 • Placera brodd nr 1 på avsedd plats och punktsvetsa ena långsidan. Svetsa därefter den andra långsidan. SVETSA ALRDIG VINKELRÄTT MOT PLATTANS LÄNGDRIKTNING.

 • Fortsätt så med alla broddar, en efter en, längs hela långsidan (1-10).

 • Gå tillbaka till första plattan och svetsa broddens andra långsida. Fortsätt så med alla broddar, en efter en, längs hela långsidan (1-10).

 • Förvärm de planerade svetsställena längs bandets andra sida till 150 C (11-19 i bilden nedan).

 • Utför punkt 1-3 utefter långsidan märkt 11-19.

 

Det är av största vikt att bandet är torrt och rent för att minimera risken för vätesprickor (kallsprickor) då dessa sprickor kan vara förödande för plattornas hållbarhet.

 

MIG svetstråd:

ESAB AUTROD 12.50 (eller motsvarande)

Svetselektrod:

ESAB OK74.78 (eller motsvarande)


Tensioning of Tracks

Boggibandet kan köras slackt under förutsättningar att inte:

 1. Däcken slirar inne i bandet

 2. Bandet inte kränger av boggin

 3. Bandet inte slår emot eller nöter motmaskinkroppen

 4. Bandet orsakar skador på däcken

Detta utrymme skall finnas när bandet är rätt spänt (40-70 mm nedhäng) och samtidigt som bandet är maximalt i sidled på däcken mot maskinkroppen samt vid boggins pendlingsytterlägen. Om inte tillräckligt utrymme finns för bandet är det riska att både maskin och bogggiband skadas.

Ta kontakt med Clark Trackstekniska supportavdelning innandu påbörjar reparationer.