• Haggislänk

Haggislänk

Unik oval länk med längre livslängd och mindre underhåll

Jämfört med en konventionell länk har Clarks unika och patentsökta Haggislänk betydligt större kontaktyta med ändlänken. Detta ger ett länksystem med längre livslängd samt mindre underhåll!

Ändlänken på ett nytt band har större krökningsradie än radien hos den konventionella runda länken. Det innebär att när bandet är nytt är det en mycket liten kontaktyta mellan ändlänken och länken och därmed ett högt ”kontakttryck”. Därför är slitaget stort mellan länk och ändlänk under den första driftstiden fram tills dess att ytorna har slitit in sig. Därför måste ett nytt band sträckas ofta, eventuellt även kortas, under den första tiden.

Clarks Haggislänk är oval med en kontaktyta med samma radie som ändlänkens. Det innebär att länk och ändlänk inte behöver slita in sig vilket ger mindre arbete med sträckning och kortning när bandet är nytt och framförallt en längre livslängd på länksystemet.

  

Haggis minskar risken för ”twisted link”

Haggislänken minskar även risken för att länken skall ställa sig snett, så kallad twisted link, tack vare länkens breda yttre sida som tar stöd mot ändlänkarna.

 alt=