Villkor

Välkommen till vår webbplats. Om du fortsätter att bläddra i och använda den här webbplatsen förbinder du dig att följa och underställas följande användningsvillkor, vilka tillsammans med vår integritetspolicy styr Clark Tracks Limiteds förhållande till dig vad gäller den här webbplatsen. Om du inte godkänner någon del av dessa villkor, ska du inte använda vår webbplats.

Termerna Clark Tracks Limited, oss och vi hänvisar till ägaren av den här webbplatsen och vars registrerade kontor ligger i Irongray Park, Dumfries DG2 0HT Skottland, Storbritannien. Företagets registreringsnummer är SC268309 och platsen för registreringen är Skottland. Termen du hänvisar till användaren av vår webbplats.

Användningen av den här webbplatsen faller under följande användningsvillkor:

  • Innehållet på dessa webbplatssidor är endast för generell information och användning. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller tredje parter lämnar någon garanti för att informationen eller materialet som finns på eller erbjuds via den här webbplatsen är aktuell, levereras i tid, är fullständig eller lämplig för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel, och vi undantar uttryckligen allt ansvar för några som helst sådana felaktigheter och fel i den utsträckning som tillåts enligt lag.
  • Du använder eventuell information och material på den här webbplatsen på eget bevåg, som vi inte tar ansvar för. De är ditt eget ansvar att säkerställa att eventuella produkter, tjänster och information som finns tillgängliga via den här webbplatsen uppfyller dina specifika krav.
  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men begränsas inte till utformningen, layouten, utseendet, uppsynen och grafiken. Reproduktion är förbjudet förutom i enlighet med meddelandet om upphovsrätt, som utgör en del av dessa villkor.
  • Alla varumärken som återges på denna webbplats som inte ägs av eller licensieras till operatören erkänns på webbplatsen.
  • Obehörig användning av denna webbplats kan ge upphov till skadeståndskrav och/eller vara straffbart.
  • Tidvis kan den här webbplatsen även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet för att bistå med ytterligare information. De innebär inte att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi ansvarar inte för något som helst innehåll på det länkade webbplatserna.
  • Din användning av denna webbplats och eventuella tvister som uppstår ur sådan användning av webbplatsen lyder under lagarna i England, norra Irland, Skottland och Wales.

*Anmärkning om användningen: Användaren ska iaktta försiktighet då Clark Tracks inte kan ge exakta rekommendationer på grund av att arbetsförhållanden, maskin- och däckbegränsningar samt terrängen kan variera betydligt. Den slutgiltiga bedömningen av en boggibandtyps lämplighet för en specifik applikation måste åligga ägaren/användaren av maskinen. Vårt mål är att hjälpa våra kunder fatta ett välgrundat beslut.