Drivning

Rådgivande körinformation för att uppnå bästa möjliga prestanda får du från Clark Tracks

Köra med boggiband

Boggiband ökar maskinstabiliteten samt ger ökad dragkraft och bärighet. För att få ut det mesta möjliga från användning av boggiband måste dock följande punkter uppfyllas:

  • Rätt boggiband måste väljas för varje uppgift med beaktande av terräng, maskinstorlek och -typ, däcktyp och -storlek på vilka boggibanden ska monteras, förarens erfarenhet och arbetspraxis
  • Boggibanden måste monteras och spännas på rätt sätt
  • Boggibanden får inte slå i eller skada maskinen
  • Om maskinen arbetar i sidlut är det viktigt att broddarna inte är alltför slitna. Svetsa på nya broddar i tid
  • Däcken måste vara fyllda till rätt arbetstryck – vanligtvis det maximalt tillåtna däcktrycket.

Körhastigheter

Detta gäller på jämnt underlag. Vid arbete i terrängen måste hänsyn tas till hinder (stenar och stubbat) last med mera. Hastigheten bör sänkas betydligt i skogar och minskas ytterligare med en lastad skotare och vid manövrering i extrema terränger.