Bandmontering

All hjälp du behöver för att montera dina boggiband

SÅ HÄR MONTERAR DU CLARK TRACKS BOGGIBAND

All hjälp du behöver för att montera dina boggiband

SÅ HÄR MONTERAR DU CLARK TRACKS BOGGIBAND

All hjälp du behöver för att montera dina boggiband

Kontakta oss om du behöver mer information.


INKÖRNING AV BOGGIBANDEN

När ett nytt band börjar användas blir det snabbt slackt på grund av att länkarna sliter in sig (fenomenet är betydligt mindre om bandet är uppgraderat med Haggislänkar).

Efterspänningen kräver att långa bandlås byts ut mot korta samt därefter avlägsna en hel platta för att vidmakthålla rätt spänning.

Efter det att länksystemet har slitit in sig minskar behovet av efterspänning. Hur ofta som det senare måste ske beror på terrängen, typ av slitande material i jordmånen, storlek på maskin etc. Överspända boggiband slits snabbare samt belastar boggiaxlar och lagringar onödigt mycket.

Det kan förväntas att omspänning av boggibanden krävs ofta under den första arbetsveckan, men behovet av den här åtgärden uppstår allt mer sällan i takt med att boggibanden blir inkörda. Det kan även förväntas att man behöver avlägsna en hel bandplatta inom de första tre eller fyra arbetsveckorna, och kanske en andra platta efter 3–6 arbetsmånader.

Mängden slitage som förekommer i bandlänksystemet under dess arbetsliv beror på hur skrovlig terrängen är tillsammans med lasten och spänningen i boggibanden. (Överspända boggiband slits fortare.)

Efter den inledande inkörningsprocessen, blir behovet av återspänning allt mindre frekvent.


SPÄNNING AV SPÅR

Boggibandet kan köras slackt under förutsättningar att inte:

 1. däcken slirar inne i bandet
 2. bandet inte kränger av boggin
 3. bandet inte slår emot eller nöter mot maskinkroppen
 4. bandet orsakar skador på däcken

Boggiband som är alltför hårt spända belastar axlarna och navlagren samt ökar slitaget på däck och boggiband.

Rekommenderad bandspänning ger ett nedhäng på cirka 40–70 mm i mitten av bandet mellan däcken.

KONTROLLERA DÄCKTRYCKET REGELBUNDET


SPELRUM MELLAN BOGGIBANDET OCH MASKINEN

För att undvika att boggibandet slår i eller skaver mot maskinkroppen (ram, bankar, boggilådor m.m.) bör det finnas ett utrymme om minst 50 mm. Detta utrymme skall finnas när bandet är rätt spänt (40-70 mm nedhäng) och samtidigt som bandet är maximalt i sidled på däcken mot maskinkroppen samt vid boggins pendlingsytterlägen. Om inte tillräckligt utrymme finns för bandet är det risk att både maskin och bogggiband skadas.

50 mm utrymme skall finnas när:

 • Bandet är rätt spänt
 • Bandet är maximalt i sidled mot maskinkroppen
 • Boggin pendlar maximalt.

Utan det här spelrummet föreligger risk för att fel uppstår i boggibandet/maskinen när boggibanden slits, blir slaka eller körs i högre hastigheter än normalt.

Observera...
Många 8-hjuliga maskiner har minde utrymme för band på boggin vid motordelen av maskinen. När ett band monteras på motordelens boggi är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt spelrum mellan band och:

 • Schaktblad
 • luftintag
 • Motorplåtar
 • Hytt och hyttstegar
 • Eventuella kolvar för boggilyft

Detta bör testas vid alla boggilutningsvinklar med boggibanden tryckta mot maskinen på däcken.
När ett boggiband monteras på en skotares lastdel är det viktigt att spelrummet mellan band och bankar kontrolleras vid eventuella olika inställningar på bankarna om de flyttas på grund av olika virkeslängder. Även på den bakre boggin kan det finns boggilyftkolvar som man måste ta hänsyn till. En del maskiner är utrustade med hydrauliska boggilyftkolvar och kan således vara olämpliga för användning med boggibanden på grund av otillräckligt spelrum.